Horologium Florae

HOROLOGIUM FLORAE


Horologium Floræ är baserat på Karl von Linnés omfattande arbete med samma namn från 1751. Linné upptäckte att 43 arter av blommor öppnade och stängde sina kronblad vid exakta tidspunker på dagen. Han menade att med hjälp av dessa blommor skulle man kunna avläsa hur mycket klockan är. Jag har arrangerat blommorna i tidsordning enligt den första blomman som öppnas på morgonen till den sista som öppnas fram på eftermiddagen. Varje uppslag i boken visar blommorna var för sig med både öppnings- och stängningstider, de är utplacerade på en 24-timmars tidslinje. De runda diagrammen längst bak i boken, ger en överblick och en jämförselse av samtliga tider.


Handbunden bok, med tidsenligt bokomslag i samma färg som Linnés original bok med handtryckt kopparfoliering. Fyrfärgstryck på 70gsm arkivpapper.

Limited edition A1 affisher. Fyrfärgstryck på 300gsm Hahnemule papper.